3:40 chiều - Thứ Bảy Tháng Hai 22, 2020

Dự kiến tăng 26,5% lương hưu và trợ cấp đối với cán bộ xã

Hình minh họa

KTĐT – Ngày 26/3, Bộ LĐTB&XH đã đưa ra dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc để lấy ý kiến.

Theo dự thảo, từ 1/5/2012 mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc tăng thêm 26,5%. Dự thảo cũng được xây dựng theo hướng điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 7 nhóm đối tượng như cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; cán bộ xã, phường, thị trấn; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân…

Hiền Minh
Báo điện tử Kinh tế & Đô thị

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm