4:42 chiều - Thứ Bảy Tháng Năm 30, 2020

Đồng Tháp thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên 1.250 ha

Ảnh minh họa

(Chinhphu.vn) – Tính đến giữa tháng 5/2012, toàn tỉnh Đồng Tháp đã có trên 2.500 hộ tham gia bảo hiểm nông nghiệp với tổng diện tích 1.250 ha, kinh phí trên 1,3 tỷ đồng.

Cụ thể, vụ Đông Xuân năm 2011-2012 của tỉnh Đồng Tháp đã có trên 2.000 hộ tham gia bảo hiểm cho gần 553 ha, với số tiền trên 700 triệu đồng.

Trong vụ Hè Thu năm 2012, Ban Chỉ đạo bảo hiểm nông nghiệp các huyện đã chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia, qua đó tăng hơn gấp đôi diện tích tham gia bảo hiểm của vụ Đông Xuân 2011-2012.

Theo đánh giá, kết quả trên là tín hiệu đáng mừng cho bước phát triển nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, tuy nhiên vẫn còn nhiều lo ngại vì một số điều khoản trong quy tắc bảo hiểm chưa phù hợp với điều kiện thực tế như: năng suất bảo hiểm, dịch bệnh được bảo hiểm, tỷ lệ tổn thất được bồi thường…

Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân, bù đắp thiệt hại về tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Giai đoạn 2011-2013, Đồng Tháp có 3 huyện được chọn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp là huyện Tân Hồng, Tháp Mười và Châu Thành.

Thanh Châu
BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan