9:55 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 4, 2020

Đồng Tháp mở rộng diện tích lúa được bảo hiểm nông nghiệp

Cán bộ Công ty Bảo Việt Đồng Tháp cùng bà con nông dân, đang khảo sát trên cánh đồng lúa tại huyện Tân Hồng để t ký hợp đồng BHNN. Ảnh:VGP/Đức Hải

(Chinhphu.vn) – Tỉnh Đồng Tháp sẽ mở rộng diện tích bảo hiểm trong vụ Đông-Xuân 2013 lên gần 4.000ha và đến năm 2015 sẽ thực hiện trên diện rộng tại tất cả các huyện trong tỉnh.

Đồng Tháp là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại 3 huyện: Tháp Mười, Châu Thành, Tân Hồng. Trong vụ Đông-Xuân 2012, tỉnh đã vận động được 2.128 hộ tham gia bảo hiểm nông nghiệp trên diện tích 465ha, phí bảo hiểm được tỉnh hỗ trợ hơn 566 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các huyện cùng phối hợp với cán bộ của Công ty Bảo Việt Đồng Tháp (đơn vị bảo hiểm), thường xuyên tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm nông nghiệp, khuyến khích mọi người tham gia.

Vụ Hè-Thu này, Đồng Tháp đã mở rộng diện tích tham gia bảo hiểm nông nghiệp tại 3 huyện thí điểm lên gần 1.140ha với 2.570 hộ tham gia, trong đó có 2.310 hộ cận nghèo và nghèo được hỗ trợ phí bảo hiểm từ 80-100%. Bên cạnh đó cũng đã có 260 hộ cá nhân bình thường tham gia (được hỗ trợ 60% phí)

Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 4.700 hộ tham gia chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa với tổng diện tích hơn 1.600 ha.

Theo kế hoạch, Công ty Bảo Việt Đồng Tháp dự tính sẽ mở rộng diện tích bảo hiểm trong vụ Đông-Xuân 2013 lên gần 4.000ha cho khoảng 15-18 xã thuộc 3 huyện được chọn thực hiện thí điểm và đến năm 2015 sẽ thực hiện trên diện rộng tại tất cả các huyện trong tỉnh.

Để khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo hiểm nông nghiệp, Đồng Tháp cũng đang xem xét kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt về các quy tắc bảo hiểm cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, như: nâng năng suất bảo hiểm lên 90% để có lợi cho người sản xuất, giao cho địa phương công bố và xác nhận các loại thiên tai, dịch bệnh, bồi thường bảo hiểm cho diện tích sụt giảm năng suất vượt 5ha/xã/vụ…

Đức Hải
BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan