1:49 chiều - Thứ Tư Tháng Sáu 3, 2020

“Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tăng khá”

“Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tăng khá”

“Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tăng khá”

SGTT.VN – Năm 2011 tiếp tục chứng kiến sự khó khăn của nền kinh tế và các doanh nghiệp. Những khó khăn đó ảnh hưởng ra sao tới kết quả kinh doanh của Bảo hiểm Bảo Việt, thưa ông?

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới ở năm 2011 đầy biến động và khó khăn chồng chất, doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường dự kiến tăng trưởng khoảng 20-21% so với năm 2010.

Do sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường không có sự khác biệt nhiều giữa các doanh nghiệp, nên thời gian qua, để tạo sức hấp dẫn khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp bảo hiểm rất chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua các hình thức phổ biến: ngày một chuyên nghiệp hóa, mở rộng dịch vụ gia tăng cho khách hàng, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và minh bạch hóa thông tin, dịch vụ.

Trong bối cảnh chung đó, năm qua, Bảo hiểm Bảo Việt đã đạt được một số thành công đáng khích lệ: thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của mình, thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro đã góp phần đưa Bảo hiểm Bảo Việt hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh doanh đề ra: tổng doanh thu đạt trên 5.755 tỉ đồng, tăng trưởng trên 17% và lợi nhuận trước thuế đạt gần 450 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Đây quả thực là một kết quả không mấy dễ dàng!

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ làm gì để vượt qua khó khăn và hoạt động kinh doanh đạt kỳ vọng trong năm tới, thưa ông?

Năm 2012, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục có những khó khăn, thách thức khôn lường, với tiềm lực tài chính, dịch vụ và uy tín được khẳng định, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đặt chỉ tiêu tổng doanh thu đạt trên 6.580 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so với 2011 và lợi nhuận trước thuế đạt 462 tỉ đồng – là con số mà phần lớn các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước khác phải mơ ước. Chúng tôi cũng sẽ duy trì vị trí số 1 của mình trên thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam về doanh thu cũng như hiệu quả kinh doanh. Bảo hiểm Bảo Việt theo đuổi chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, tăng trưởng doanh thu phải đi đôi với hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi đã thống nhất các định hướng hoạt động như sau:

Thứ nhất, sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với phần mềm InsureJ – là phần mềm quản lý bảo hiểm phi nhân thọ tiên tiến nhất trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay, với khả năng tích hợp cao giúp xử lý các vấn đề quản lý khai thác, bồi thường, tái bảo hiểm, tài chính, quản lý đại lý cũng như khả năng linh hoạt trong thiết kế sản phẩm mới. Bên cạnh đó, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục hoàn thiện và phát triển phần mềm quản lý kế toán Sun Account để tăng cường công tác quản lý tập trung và giám sát hoạt động nội bộ.

Thứ hai, trên cơ sở nhu cầu của khách hàng, năm 2012 Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chú trọng thúc đẩy các sản phẩm bảo hiểm cá nhân tập trung vào nhóm sản phẩm bảo hiểm con người từ mức trách nhiệm phổ thông tới các sản phẩm cao cấp. Đồng thời phát triển các sản phẩm mới như các loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Bảo hiểm Bảo Việt tích cực tham gia và quyết tâm thực hiện thành công đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 của Chính phủ, tạo tiền đề phát triển cho sản phẩm Bảo hiểm Nông nghiệp. Đồng thời chuẩn bị tốt nguồn lực thực hiện dự án thí điểm Bảo hiểm Tín dụng xuất khẩu của Chính phủ trong giai đoạn tới, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động được hiệu quả và bảo toàn.

P.V (thực hiện)
Báo điện tử sài gòn tiếp thị media

Xem thêm trong: Thị trường bảo hiểm