9:57 sáng - Thứ Ba Tháng Mười 23, 2018

Doanh nghiệp cầm giữ sổ hưu của lao động là trái luật

TP – Một bạn đọc có email: vanpham@80…vn hỏi:

Mẹ tôi trước đây làm cho một doanh nghiệp nhà nước có trụ sở tại Hà Nội. Năm 2007, mẹ tôi nghỉ hưu theo chế độ, tuy nhiên phía công ty cho rằng mẹ tôi có sai sót trong quá trình làm việc nên họ không chịu trả sổ hưu cho mẹ tôi, mặc dù họ đã cầm giữ sổ hưu của mẹ tôi từ 2007 đến nay. Xin hỏi việc công ty giữ sổ hưu như thế đúng hay sai?

Tham khảo ý kiến từ đại diện Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định, khi lao động đáp ứng đủ các điều kiện để được nghỉ hưu theo chế độ thì được làm thủ tục xem xét, cấp sổ hưu.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp sổ hưu không trả trực tiếp cho người lao động mà bàn giao sổ hưu cho chủ sử dụng lao động nơi người lao động làm việc, sau đó chủ sử dụng lao động có nghĩa vụ trực tiếp giao sổ hưu cho người lao động.

Sổ hưu là căn cứ để người nghỉ hưu được cơ quan bảo hiểm chi trả lương hưu hàng tháng. Trường hợp bạn vừa nêu, nếu doanh nghiệp lưu giữ mà không trả sổ hưu cho mẹ bạn là trái luật.

Kể cả trường hợp mẹ bạn có sơ suất trong quá trình làm việc ở công ty (nếu có) thì đó cũng không thể là điều kiện để doanh nghiệp tự cho mình quyền trả hay thu giữ sổ hưu của mẹ bạn. Mẹ bạn có thể khởi kiện công ty ra toà để buộc phía công ty phải trả ngay sổ hưu.
tienphong.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội