3:29 chiều - Chủ Nhật Tháng Sáu 18, 9150

Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Tăng nghỉ thai sản sáu tháng, quỹ bảo hiểm vẫn cân đối đượcTTO – * Tôi có thai được 7 tháng, dự sinh ngày 15-5-2012. Đến tháng 8-2012 tôi hết hạn hợp đồng, nếu công ty muốn chấm dứt hợp đồng với tôi thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Nếu được thì sau khi sinh, bao lâu tôi sẽ được lãnh tiền? Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 8-2011, mức đóng BHXH hiện tại của tôi là 2.140.000 đồng, vậy số tiền tôi được lãnh là bao nhiêu?

(Trần Thị Hồng Tơ)

– Điều 14 nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm bắt buộc quy định về điều kiện được hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 31, 32, 34 và khoản 1 điều 35 Luật BHXH.

Theo khoản 1 mục II phần B thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 30-1-2007 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ quy định:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều 14 của nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp bạn đóng BHXH từ tháng 8-2011 và ngày dự sinh của bạn là 15-5-2012, tức thời gian bạn bắt đầu đóng BHXH cho đến ngày bạn sinh con là chưa đủ 12 tháng, nên bạn chưa đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
(Văn phòng luật sư Gia Thành)

tuổi trẻ.

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội