9:46 chiều - Thứ Hai Tháng Tám 3, 2020

Đầu tư xây dựng CSDL về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới toàn quốc

Đầu tư xây dựng CSDL về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới toàn quốc

Đầu tư xây dựng CSDL về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới toàn quốc

(HNMO) – Chiều nay (5/1), tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” giữa Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS). Dự án BI-GIS (Business Intelligence – Geographic Information System) có giá trị 32 tỷ đồng, nhằm mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng một hệ thống đồng bộ và thống nhất cho công tác quản lý và giám sát bảo hiểm bắt buộc đối với xe cơ giới trong toàn quốc.

Theo dự án, FPT IS sẽ cung cấp cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam bản quyền phần mềm SAP Business Object, dịch vụ triển khai phần mềm, cho thuê máy chủ, phần mềm hệ thống phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cho thuê trung tâm dữ liệu và đường truyền. Dự án được triển khai trong vòng 5 năm, trong đó phần xây dựng hệ thống là 1 năm và phần thuê trung tâm dữ liệu, bảo hành, bảo trì kéo dài trong 4 năm tiếp theo.

Việc ưu tiên tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới cho toàn ngành bảo hiểm dưới sự quản lý của Nhà nước (trực tiếp là Bộ Tài chính) là việc làm cần thiết, bước đi thích hợp. Sau khi có cơ sở dữ liệu chung, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu của mình tương thích có thể kết nối với cơ sở dữ liệu chung. Qua đó cải thiện tối đa hiệu quả công tác quản lý bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe cơ giới trong cả nước, đồng thời giúp giải quyết nhanh gọn hơn những trường hợp bồi thường khi có tai nạn giao thông xảy ra.

Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới sau khi được xây dựng sẽ phục vụ nhiều đối tượng khác nhau như: Các doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội bảo hiểm và Hội đồng quản lý quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm và các cơ quan hữu quan khác như Công an, Đăng kiểm, Bệnh viện… Hệ thống sẽ được xây dựng với đầy đủ các phân hệ chính: Kho dữ liệu về bảo hiểm (bắt buộc và tự nguyện) trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Phân hệ kết nối dữ liệu đầu vào; Phân hệ báo cáo đầu ra; Phân hệ bản đồ số nền và Phân hệ quản trị hệ thống.

Hiện nay, cả nước có trên 32 triệu xe mô tô, xe máy (trong đó có khoảng 7,5 triệu xe đã tham gia bảo hiểm), hơn 1,5 triệu xe ô tô (trong đó có khoảng 1,4 triệu xe đã tham gia bảo hiểm). Theo dự báo, đến năm 2015, số lượng mô tô, xe máy sẽ đạt trên 35 triệu xe; đến năm 2020 số lượng mô tô, xe máy sẽ đạt 36 triệu xe, số lượng ô tô sẽ đạt 5 triệu xe. Số lượng xe tham gia giao thông rất lớn như vậy gây ra những rủi ro cho cộng đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản. Trong khi đó, việc xác định xe tham gia lưu thông đóng bảo hiểm, cũng như công tác bồi thường gặp nhiều khó khăn do chưa có một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất về bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Bài toán quản lý trên vượt ngoài khả năng xử lý của công tác tập hợp thông tin thủ công thông thường.

Bên cạnh đó, quy định của pháp luật yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải có cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới trước năm 2012, việc các doanh nghiệp bảo hiểm tự xây dựng cơ sở dữ liệu riêng theo nhu cầu của mình và kết nối các cơ sở dữ liệu này với nhau không khả thi, do đó đòi hỏi một giải pháp tin học tổng thể, chuẩn mực, tiên tiến, có khả năng đáp ứng những yêu cầu nghiệp vụ hiện tại cũng như những định hướng trong tương lai của doanh nghiệp.

H.H
Báo Hànộimới

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan