10:24 chiều - Thứ Ba Tháng Bảy 14, 2020

Chủ tịch Hội NCT xã 15 năm có được chế độ nghỉ hưu?

Hỏi: – Tôi làm Chủ tịch Hội NCT xã Hòa Phú từ năm 1997 đến hết năm 2011 đã 15 năm. Khi nghỉ công tác Hội, tôi có được hưởng chế độ nghỉ hưu của cán bộ xã không?
Bùi Hữu Tỷ
(Xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong,tỉnh Bình Thuận)

Trả lời: – Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ đã phân loại những người công tác ở cấp xã (gồm xã, phường, thị trấn) như sau:

1. Cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kì HĐND gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; người đứng đầu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

2. Công chức cấp xã, gồm: Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự, cán bộ Văn phòng – Thống kê, Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (ở phường, thị trấn) hoặc Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (ở xã), Tài chính – Kế toán, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – xã hội.

Hai loại cán bộ trên được hưởng các chế độ tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, BHXH và BHYT, được hưởng lương hưu hằng tháng khi đã hết tuổi lao động và đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

3. Những người hoạt động không chuyên trách, từ 19 đến 22 người theo phân loại cấp xã, gồm một số chức danh: Trưởng các ban Tổ chức, Tuyên giáo, UBKT Đảng ủy và một cán bộ Văn phòng Đảng ủy; Phó Trưởng công an; Phó Chỉ huy trưởng quân sự; cán bộ Kế hoạch – Giao thông – Thủy lợi – Nông, Lâm, Ngư, Diêm nghiệp; LĐ-TB&XH; Dân số – Gia đình và Trẻ em: thủ quỹ – văn thư – lưu trữ; phụ trách Đài truyền thanh; quản lí nhà văn hóa; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Phó các đoàn thể cấp xã (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB; Chủ tịch Hội NCT, Chủ tịch Hội CTĐ…).

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do HĐND cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1 mức lương tối thiểu chung. Số người hoạt động không chuyên trách này được hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp nhiệm vụ đang làm, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, không được hưởng chế độ hưu trí.

Theo đó, Chủ tịch Hội NCT cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng, không phải là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí của cán bộ xã, mặc dù đã công tác Hội nhiều năm như trường hợp của ông.

Báo NCT

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội