12:29 sáng - Chủ Nhật Tháng Tám 18, 2019

Các ngân hàng nắm trên 86% trái phiếu Chính phủ

Các công ty bảo hiểm nắm trên 12% thị trường trái phiếu Chính phủ, phần còn lại là của công ty chứng khoán, quỹ đầu tư…
Cuối tuần qua, các thành viên thị trường trái phiếu đã có buổi đối thoại với lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Phó chủ tịch UBCK kiêm Chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), bà Vũ Thị Kim Liên cho biết, đây là lần đầu tiên lãnh đạo liên ngành tài chính – ngân hàng cùng tham gia đối thoại về thị trường trái phiếu.

Hiện thị trường trái phiếu giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước, phục vụ cho đầu tư phát triển.

Năm 2011, thông qua hệ thống đấu thầu trái phiếu tại HNX, đã có gần 82.000 tỷ đồng vốn được huy động, với lãi suất thấp hơn nhiều mặt bằng lãi suất ngân hàng. Năm 2012, Chính phủ đặt kế hoạch huy động 159.000 tỷ đồng trái phiếu.

Hiện tại, khung pháp lý cho thị trường trái phiếu đã tương đối được định hình. Từ ngày 26/3/2012, Thông tư 17 về phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ có hiệu lực. Điểm mới nhất là quy định về việc thành lập nhóm thành viên đấu thầu, định hướng là các tổ chức tạo lập thị trường, với các quyền và nghĩa vụ cụ thể.

Trong chia sẻ của Kho bạc Nhà nước, đơn vị đã huy động được 70.447 tỷ đồng năm 2011 và có trách nhiệm huy động tiếp 100.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ năm 2012.

Trong khi đó, theo thống kê, các ngân hàng thương mại đang sở hữu trên 86% lượng trái phiếu Chính phủ; các công ty bảo hiểm nắm trên 12% thị trường này, phần còn lại là của công ty chứng khoán, quỹ đầu tư…

Nguồn Đầu tư chứng khoán

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán