5:34 sáng - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

Bộ Tài chính cấp giấy phép điều chỉnh 43/GPĐC12 cho MIC thay đổi cơ cấu vốn góp

Ngày 14/5/2012, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép điều chỉnh 43/GPĐC12/KDBH cho phép Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH thay đổi cơ cấu vốn góp của các cổ đông tại MIC, Ngân hàng TMCP Quân đội nâng tỷ lệ sở hữu vốn góp tại MIC từ 18% lên 49,77% vốn điều lệ và các cổ đông khác sở hữu 50,23% vốn điều lệ.

Hiện nay, vốn điều lệ của MIC là 400 tỷ đồng và được tham gia tất cả các dịch vụ bảo hiểm trên toàn thị trường.

Bảo hiểm Quân đội – mic.vn

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan