5:15 chiều - Chủ Nhật Tháng Bảy 12, 2020

BMI: Quý 1 lỗ thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 3.8 tỷ đồng

BMI: Quý 1 lỗ thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 3.8 tỷ đồng

BMI: Quý 1 lỗ thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 3.8 tỷ đồng

Trong quý 1/2012, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (HOSE: BMI) lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 3.8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, công ty lãi thuần từ mảng này hơn 16 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2012, công ty đạt 407 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 4% so cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 113 tỷ đồng, giảm 17% so quý 1/2011.

BMI lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 3.8 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi thuần 16 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong kỳ công ty có khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính gần 42 tỷ đồng, tăng hơn 2% so cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, BMI cũng ghi nhận 9.5 tỷ đồng lợi nhuận trong công ty liên doanh liên kết.

Nhờ đó, lãi trước thuế được nâng lên 47.8 tỷ đồng, lãi ròng hợp nhất đạt 36.5 tỷ đồng, giảm 31% so cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết quý 1, tiền và tương đương tiền của BMI còn 383 tỷ đồng, giảm gần 56 tỷ đồng so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Công nghệ EPI.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm