12:59 chiều - Thứ Bảy Tháng Hai 22, 2020

BIC trả cổ tức bằng tiền mặt

BIC trả cổ tức bằng tiền mặt

(ĐTCK) Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết, ngày 26/4 tới sẽ thanh toán tiền cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt cho các cổ đông. Mức chi trả cổ tức năm 2011 sẽ là 1.000 đồng/cổ phần.

Tính đến tháng 2/2012, tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 26,617 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 134,446 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 85,006 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011.

Tính tại thời điểm 29/2/2012, tổng của BIC đạt 1.608,522 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 769,494 tỷ đồng; quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 277,007 tỷ đồng.  Tỷ lệ bồi thường ở mức 34%, thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm 2011.

Ngọc Lan
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán