6:33 sáng - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

BIC: Thay đổi nhân sự Ban điều hành

BIC: Thay đổi nhân sự Ban điều hành

(NDHMoney) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC – HOSE) vừa công bố thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Cụ thể, thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, căn cứ theo nhu cầu thực tế công việc, ngày 23/3, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ – TCCB5 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Nguyên Đông – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV về công tác tại BIDV và bổ nhiệm ông giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Nam Hà Nội kể từ ngày 1/4.

Căn cứ theo Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ của BIDV, trên cơ sở thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị BIC đã ban hành quyết định số 055/QĐ – HĐQT ngày 23/3 về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đối với ông Mai Nguyên Đông. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4.

Trước đó, ngày 14/3, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1107/QĐ – TCCB5 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đào Chí Cương – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV về công tác tại BIDV và bổ nhiệm ông giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Thăng Long kể từ ngày 15/3.

Căn cứ theo Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ của BIDV, trên cơ sở thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị BIC đã ban hành quyết định số 046/QĐ – HĐQT ngày 15/3 về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đối với ông Đào Chí Cương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/3.

Đồng thời, theo đề cử của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE), tại phiên họp thường niên năm 2012 ngày 16/3, Đại hội đồng cổ đông Công ty bảo hiểm BIDV đã bầu ông Nguyễn Thành Công – Phó Giám đốc ban Tài chính kế toán, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam là thành viên Ban Kiểm Soát của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV nhiệm kỳ 2010 – 2015 thay thế cho ông Đào Mạnh Dương.

Trần Thúy – NDHMoney

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan