2:44 chiều - Chủ Nhật Tháng Một 26, 2020

BIC sẽ tái cấu trúc theo mô hình công ty mẹ – con

BIC sẽ tái cấu trúc theo mô hình công ty mẹ - con

BIC sẽ tái cấu trúc theo mô hình công ty mẹ - con

BIC thông qua giảm giá phát hành cổ phần ESOP xuống 10.000 đồng/CP

HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định thời điểm thực hiện tái cấu trúc, không nhất thiết phải thực hiện ngay sau kỳ đại hội cổ đông.
Đây là những thông tin mà ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch HĐQT CTCP Bảo hiểm ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC) đưa ra trong cuộc họp cổ đông thường niên 2012 sáng 16/3.

HĐQT BIC cũng sẽ xem xét từng phương án chuyển đổi các công ty đang hoạt đồng thành công ty con trong công ty mẹ trên cơ sở đảm bảo có chia tách, có thành lập, bảo đảm hiệu quả hoạt động và gia tăng lợi ích chi công ty và các cổ đông.

Theo đó, mô hình tái cấu trúc của BIC sẽ được thực hiện theo mô hình công ty mẹ  – con.

Công ty mẹ – BIC Holdings sẽ đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ… và các lĩnh vực khác theo quy định.

Công ty mẹ – BIC Holdings sẽ đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ… và các lĩnh vực khác theo quy định.

Sau khi chuyển đổi, vốn điều lệ của BIC Holdings sẽ kế thừa vốn điều lệ của BIC hiện nay là 660 tỷ đồng. Lộ trình tăng vốn sẽ là năm 2012-2013 tăng lên 850 tỷ đồng, năm 2014-2015 tăng lên 1.500 tỷ đồng.

BIC Holdings tiếp tục niêm yết trên Sở Chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán là BIC.

BIC Holdings cũng tiến hành chuyển đổi các công ty đang hoạt động hiện nay thành công ty con trực thuộc. Đó là công ty bảo hiểm phi nhân thọ (kế thừa hoạt động kinh doanh của BIC hiện nay), công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) và công ty Bảo hiểm Cambodi Việt Nam (CVI).

Việc tái cấu trúc sẽ giúp BIC thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh; phù hợp với xu hướng của thị trường và xu thế phát triển trong quản trị doanh nghiệp.

BIC cũng nghiên cứu thành lập thêm các công ty trực thuộc hoạt động trong các lĩnh vực như bảo hiểm nhân thọ, quản lý kinh doanh tài sản, môi giới bảo hiểm, giám định, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính

Nguồn DVT/BIC

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan