4:51 chiều - Chủ Nhật Tháng Bảy 12, 2020

BIC: Quý II, lợi nhuận tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước

(ĐTCK) Tin từ Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), quý II/2012, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 18,185 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo BIC, lợi nhuận quý II tăng là do hoạt động khai thác bảo hiểm của BIC tiếp tục phát triển tốt, doanh thu thuần phí bảo hiểm tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng đầu năm nay, hoạt động đầu tư tài chính, góp vốn liên doanh liên kết đạt kết quả khả quan, lợi nhuận tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần làm tăng lợi nhuận của toàn Tổng công ty.

Hiện BIC đang là doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong cung cấp nhiều nhất các sản phẩm bảo hiểm cá nhân trên hai kênh trực tuyến và bancassurance với mạng lưới liên kết đối tác và ngân hàng rộng nhất.

K.Lan

Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm