5:37 chiều - Chủ Nhật Tháng Bảy 12, 2020

BIC lãi hơn 40 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2012

(ĐTCK) BIC vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2012 với doanh thu phí bảo hiểm đạt 227,76 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái; Ttổng lợi nhuận trước thuế đạt 40,13 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong tháng 4/2012, BIC có sự thay đổi về bộ máy điều hành với việc bổ nhiệm chính thức Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc mới.

Theo đó, ông Tôn Lâm Tùn, quyền Tổng giám đốc BIC chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc BIC kể từ ngày 01/5/2012. Ngoài ra, bà Đoàn Thị Thu Huyền và ông Vũ Minh Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thay cho ông Mai Nguyên Đông và ông Đào Chí Cương được điều động về công tác trong hệ thống BIDV từ tháng 3/2012.

Cũng trong tháng 4/2012, BIC đã hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

N.Lan
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm