12:23 sáng - Thứ Tư Tháng Tám 5, 2020

BIC: Giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

(NDHMoney) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC – HOSE) vừa giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 16/4 đến 4/5/2012.

Cụ thể, BIC cho biết, theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2012 của công ty, lợi nhuận sau thuế đạt 22,917 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động khai thác bảo hiểm được chú trọng đẩy mạnh ngay từ đầu năm, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đạt 17% so với cùng kỳ năm trước, chi phí hoạt động được tiết kiệm tối đa nhờ vào chính sách quản lý hiệu quả cũng như nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành.

Bên cạnh đó, những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã hỗ trợ nền kinh tế bước đầu vượt qua giai đoạn khó khăn, thị trường chứng khoán hồi phục.

BIC cho rằng những yếu tố nội tại bền vững và chắc chắn của công ty cùng với chính sách hỗ trợ tốt từ các cơ quan chức năng và sự hồi phục của thị trường chứng khoán đã giúp cổ phiếu BIC thu hút các nhà đầu tư làm cho giá cổ phiếu tăng trần trong các phiên vừa qua.

Trần Thúy – NDHMoney

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán