2:43 chiều - Chủ Nhật Tháng Một 26, 2020

BIC có Tổng giám đốc mới

Ông Tôn Lâm Tùng, quyền Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc BIC từ ngày 1/5/2012.

Ngoài việc bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc, BIC cũng có thêm 2 phó tổng giám đốc mới là bà Đoàn Thị Thu Huyền kể từ ngày 1/5/2012, nguyên Phó giám đốc Ban tổ chức cán bộ BIDV và ông Vũ Minh Hải kể từ ngày 16/4/2012, nguyên Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI).

Bà Đoàn Thị Thu Huyền được giao quản lý và phụ trách hoạt động của Khối vận hành của BIC. Còn ông Vũ Minh Hải được phân công trực tiếp quản lý và phụ trách hoạt động của Khối quan hệ khách hàng của BIC.

Việc bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thu Huyền và ông Vũ Minh Hải nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành của BIC sau khi 2 phó tổng giám đốc là ông Mai Nguyên Đông và ông Đào Chí Cương được điều động về công tác trong hệ thống BIDV từ tháng 3/2012.

Nguồn Đầu tư Chứng khoán

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan