6:09 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Bị giữ sổ bảo hiểm, nhờ cơ quan nào can thiệp?

Ảnh minh họa

TTO – * Trước đây tôi làm cho một công ty nước ngoài, công ty nhỏ nên họ thuê dịch vụ kế toán bên ngoài, cũng là một công ty nước ngoài. Sau một thời gian, công ty tôi làm việc rút vốn đầu tư, đóng cửa công ty.

Giám đốc bảo tôi đưa sổ bảo hiểm để họ thực hiện các thủ tục cần thiết. Sau đó tôi liên hệ lại thì được biết công ty dịch vụ kế toán đang giữ sổ bảo hiểm của tôi.

Khi tôi làm việc với công ty dịch vụ kế toán thì được biết công ty cũ của tôi còn thiếu một khoản tiền nên không thể trả sổ cho tôi được. Tôi nghĩ đây là vấn đề của hai công ty, không liên quan đến tôi nhưng bên công ty dịch vụ kế toán nhất định không trả sổ.

Nhờ quý báo tư vấn giúp cho tôi, việc công ty dịch vụ kế toán giữ sổ bảo hiểm của tôi là đúng hay sai? Nếu muốn lấy lại sổ bảo hiểm, tôi cần làm những gì và có thể nhờ cơ quan nào can thiệp?

(Lê Hoàng Tuấn)

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động có quyền nhận sổ bảo hiểm khi không còn làm việc. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Luật BHXH, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc.

Khoản 2 Điều 136 Luật BHXH cũng quy định việc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của Luật BHXH là hành vi vi phạm pháp luật về thủ tục BHXH.

Theo Điều 138 Luật BHXH: Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 136 Luật BHXH, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

Điều 130 Luật BHXH quy định: Người lao động có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khoản 2 Điều 131 Luật BHXH quy định: việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về BHXH không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 131 Luật BHXH (không thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về BHXH) được thực hiện như sau:

a) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu về BHXH là người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại. Trong trường hợp người có quyết định, hành vi về BHXH bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có thẩm quyền giải quyết;

b) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

c) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án;

d) Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, công ty dịch vụ kế toán mà bạn nêu trên không được quyền giữ sổ BHXH của bạn. Do đó bạn cần phải làm đơn khiếu nại công ty cũ nơi bạn làm việc. Tuy nhiên do công ty cũ nơi bạn làm việc hiện nay không còn tồn tại, nên đơn khiếu nại của bạn phải được gửi đến phòng Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện nơi công ty cũ đóng trụ sở để yêu cầu giải quyết buộc công ty dịch vụ kế toán phải có trách nhiệm trả lại sổ BHXH cho bạn theo đúng quy định của pháp luật BHXH.

Trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định (không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý- Điều 28 Luật Khiếu nại) mà khiếu nại không được giải quyết, bạn có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

Trong trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định (không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý – Điều 37 Luật Khiếu nại) mà khiếu nại không được giải quyết, bạn có quyền khởi kiện tại Tòa án.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
Văn phòng luật sư Gia Thành

tuoitre.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội