10:18 sáng - Thứ Ba Tháng Tư 7, 2020

Bảo hiểm ABIC trích lập trên 579 tỷ đồng cho vụ Vinalines Queen

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) ngày 24/6 tới đây, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch 2012 tiếp tục có lãi từ kinh doanh chính là bảo hiểm, dù chỉ lãi 5 tỷ đồng.

Năm 2011 cũng là năm đầu tiên sau 5 năm thành lập, ABIC có lãi từ hoạt động kinh doanh chính với mức lãi 2,3 tỷ đồng.

Năm 2012, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng so với năm 2011 ở hai chỉ tiêu là doanh thu phí bảo hiểm gốc, đạt 460 tỷ đồng (tăng 15%) và doanh thu phí nhận tái bảo hiểm, đạt 22 tỷ đồng (tăng 22%); riêng chỉ tiêu doanh thu đầu tư tài chính giảm 12 tỷ đồng, đạt 66 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2011, Công ty đã hạch toán trích lập dự phòng nghiệp vụ cả phần đồng bảo hiểm và phần nhượng tái bảo hiểm của vụ tàu Vinalines Queen là 579,473 tỷ đồng. Theo đại diện ABIC, việc gặp một số vụ rủi ro có quy mô tổn thất quá lớn trong năm 2011 như Vinalines Queen, cháy tòa nhà EVN Tower, tàu Hương Điền, trong khi vẫn chưa giải quyết rủi ro tích tụ từ các năm trước chuyển sang, đã ảnh hưởng lớn đến quỹ thu nhập và kết quả kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, do một số nghiệp vụ  có mức độ rủi ro cao, nên hoạt động nhận tái bảo hiểm năm 2011 vẫn bị lỗ.

Năm 2011, lợi nhuận trước thuế của ABIC đạt 72 tỷ đồng. Riêng hoạt động đầu tư tài chính mang về 79 tỷ đồng lợi nhuận. Trong đó, tiền gửi chiếm tới 86,82% tổng lợi nhuận đầu tư tài chính, đạt 68,64 tỷ đồng lợi nhuận; trái phiếu mang lại 9,6 tỷ đồng lợi nhuận.

Ngoài ra, Công ty đã giải quyết bồi thường 13.451 vụ với tổng số tiền đã chi trả trong năm 2011 là 156 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng bồi thường 771 tỷ đồng (bao gồm bồi thường tổn thất tàu Vinaline Queen, tàu Hương Điền, tàu Thái Tuấn 27, cháy tòa nhà EVN Tower…).

Tính riêng bảo hiểm tàu thuyền, năm 2011, ABIC đạt doanh thu phí 26,5 tỷ đồng, chiếm 7% tổng doanh thu phí bảo hiểm (407,4 tỷ đồng), giảm 7,6 tỷ đồng so với thực hiện năm 2010; chi phí bồi thường trong năm lên tới 742 tỷ đồng, chiếm 2.854% doanh thu.

Thừa nhận tỷ lệ bồi thường còn cao so với kế hoạch, chiếm 37% doanh thu thuần, hoạt động nhận tái bảo hiểm cũng có tỷ lệ bồi thường ở mức rất cao 93% doanh thu nhận tái, đại diện ABIC lý giải, ngoài việc gặp rủi ro từ các vụ có quy mô tổn thất quá lớn, công tác giám định bồi thường của Công ty còn hạn chế.

Dù năm 2011 có lãi từ kinh doanh bảo hiểm, nhưng ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cũng cho rằng, quy mô doanh thu và quỹ dự phòng nghiệp vụ vẫn còn ở mức thấp (đạt 49% vốn chủ sở hữu), do đó, năng lực cạnh tranh và khả năng ứng phó của ABIC với các rủi ro có quy mô lớn còn nhiều hạn chế. Tính đến ngày 31/12/2011, dự phòng nghiệp vụ của ABIC đạt 966 tỷ đồng,

Hiện ABIC có các cổ đông sáng lập là Agribank sở hữu 40,26%; Vinare 8,42%; Công ty cho thuê tài chính I, II (ALC1, ALC2), mỗi công ty sở hữu 5,53% vốn tại ABIC.

Diệu Trang
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan