1:41 sáng - Chủ Nhật Tháng Năm 31, 2020

AIA đạt lợi nhận sau thuế 1,922 tỉ USD

AIA Việt Nam đầu tư phát triển đội ngũ đại lý ngoại hạng.

AIA Việt Nam đầu tư phát triển đội ngũ đại lý ngoại hạng.

Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ AIA vừa công bố kết quả kinh doanh kỷ lục về hợp đồng khai thác mới cho cả năm tài chính 2011 kết thúc ngày 30. 11. 2011. Theo đó, giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 40% đạt 932 triệu USD. VONB là chỉ tiêu trọng yếu đánh giá kết quả kinh doanh của Tập đoàn, thể hiện giá trị đem lại cho cổ đông được tạo ra từ hợp đồng khai mới trong năm 2011. Biên giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB%) tăng 4,6 điểm phần trăm đạt 37,2%. Phí bảo hiểm mới quy năm (ANP) tăng 22% đạt 2 tỉ 472 triệu USD. Giá trị nội tại (EV) đạt 27,239 tỉ USD, tăng 2,491 tỉ USD so với giá trị 24,748 tỉ USD tính vào ngày 30. 11.2010. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh (OPAT) tăng 13% đạt 1,922 tỉ USD.

Nhận xét về kết quả kỷ lục này, ông Mark Tucker, Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn AIA, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào đã mang lại những kết quả tuyệt vời cho các cổ đông trong năm 2011. Kết quả này thể hiện hiệu quả tổng hợp từ các yếu tố: mô hình phân phối vững chắc của chúng tôi xuyên suốt châu Á – Thái Bình Dương, sức mạnh tài chính và kỹ thuật cũng như sự kiên định của chúng tôi trong việc thực hiện các chiến lược rõ ràng hướng đến tăng trưởng giá trị bền vững cho cổ đông”.
Tác giả: Trọng Tú
nhipcaudautu.vn

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm