7:18 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

ACB và Chartis giới thiệu sản phẩm bảo hiểm cho thị trường Hà Nội

(NDHMoney) Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng, từ ngày 7/7/2012 Ngân hàng Á Châu (ACB) chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm “Chăm sóc y tế và tai nạn cá nhân” cho khách hàng thuộc khu vực Hà Nội thông qua Trung tâm Bán hàng qua điện thoại (Telesales).

Ra đời từ ngày 16/1/2009, sản phẩm bảo hiểm “Chăm sóc y tế và tai nạn cá nhân” là chương trình được liên kết giữa ACB và Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ AIG Việt Nam). Sản phẩm thiết kế dành riêng cho chủ thẻ/tài khoản của ACB có nhiều quyền lợi mang đến cho khách hàng cùng thủ tục bồi thường đơn giản và nhanh chóng. Đến nay, đã có trên 16,244 khách hàng tham gia chương trình. Chartis Việt Nam đã thực hiện chi trả cho trên 531 khách hàng với tổng số tiền bồi thường trên 4,627,128,000 đồng cho các sự kiện bảo hiểm, trong đó, do tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất 50,59%.

NDHMoney

Xem thêm trong: Sản phẩm bảo hiểm