1:05 chiều - Thứ Bảy Tháng Một 25, 2020

ABIC bảo hiểm cho TH True Milk với số tiền 37 triệu USD

Năm 2011, tổng số tiền chi trả bồi thường cho các khoản rủi ro của khách hàng là 920,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh,  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cho biết, ABIC đang thử nghiệm các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp và bước đầu đã cấp đơn bảo hiểm cho đàn bò sữa tập đoàn TH True Milk với số tiền bảo hiểm là 37 triệu USD.

Công ty cũng thực hiện thí điểm bảo hiểm cây lúa tại một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long và đề xuất Chính phủ và Bộ Tài chính chấp thuận tham gia triển khai Đề àn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Sau 5 năm hoạt đồng, ABIC đã chi trả, bồi thường cho hơn 3.500 hộ nông dân với số tiền 65 tỷ đồng. Năm 2011, tổng số tiền chi trả bồi thường và dự phòng bồi thường cho các khoản rủi ro của khách hàng là 920,3 tỷ đồng.

ABIC đặt mục tiêu tới năm 2017 đạt doanh thu 800 -1.000 tỷ đồng, doanh thu từ mô hình liên kết giữa ngân hàng-bảo hiểm chiếm trên 70%.
Nguồn Đầu tư chứng khoán

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan