7:06 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

6 tháng, SVIC đạt 35 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Tổng công ty Bảo hiểm SVIC: Ba năm khẳng định một thương hiệu(ĐTCK) Đó là số liệu được Tổng CTCP Bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC) công bố tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012.

Trong 6 tháng, doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm của SVIC đạt 192 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2011; lợi nhuận trước thuế đạt gần 35 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch, tăng 54% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, SVIC sẽ tập trung rà soát xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế, quy trình liên quan hoạt động kinh doanh, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; thực hiện phương châm bồi thường kịp thời, đúng, đủ; cố gắng giữ vững thị trường trong ngành Vinacomin, đẩy mạnh kênh phân phối qua SHB.

Diệu Minh

Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm