10:23 chiều - Chủ Nhật Tháng Một 26, 2020

6 tháng, lợi nhuận của Bảo hiểm Bảo Việt tăng hơn 38%

(ĐTCK) Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) cho biết, lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2012 tăng trên 38% và khẳng định giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2012.

Số liệu báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của Bảo hiểm Bảo Việt cho thấy, tổng doanh thu tăng trưởng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 16,8%, lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 38,4% và lợi nhuận sau thuế đạt trên 184 tỷ đồng.

Theo Bảo hiểm Bảo Việt, sở dĩ doanh thu phí bảo hiểm gốc của doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao là do Bảo hiểm Bảo Việt đã triển khai mạnh nhiều giải pháp kinh doanh, trong đó tăng trưởng cao ở các nghiệp vụ bảo hiểm y tế, tài sản và trách nhiệm.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Bảo hiểm Bảo Việt đã tiết giảm được 35 tỷ đồng qua việc triển khai các biện pháp cắt giảm chi tiêu.

Để thực hiện các mục tiêu của năm 2012, Bảo hiểm Bảo Việt đã đưa ra nhiều biện pháp kinh doanh như thực hiện tốt công tác đánh giá, quản lý rủi ro; phát triển hệ thống công nghệ thông tin; mở rộng dịch vụ hỗ trợ khách hàng thông qua Trung tâm dịch vụ khách hàng, phát triển hệ thống kênh phân phối như bancassurance, telesales, e-commerce.

Kim Lan
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm