5:18 chiều - Chủ Nhật Tháng Bảy 12, 2020

Ngành Actuary – Một hướng đi mới

Bảo Việt đã lấy lại ngôi vị dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo Việt đã lấy lại ngôi vị dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

NGÀNH ACTUARY – MỘT HƯỚNG ĐI MỚI CỦA KHOA TOÁN – THỐNG KÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

TS. Bùi Phúc Trung

Trưởng Khoa Toán – Thống kê

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Được sự quan tâm giúp đỡ và cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Khoa Toán – Thống kê được chọn làm đối tác trong dự án liên kết đào tạo chuyên ngành tính toán rủi ro trong tài chính và bảo hiểm, tiếng Anh gọi là Actuary.

Ngành Actuary là một ngành học lần đầu tiên được giảng dạy tại Việt Nam. Được các phía đối tác Pháp như Đại học Claude Bernard Lyon 1 & Học viện Tài chính và Bảo hiểm (gọi tắt là I.S.F.A.), Hiệp hội Phát triển Quốc tế nghề Chuyên viên Tính toán Rủi ro và Bảo hiểm Pháp (D.I.A.F.), Liên đoàn các Công ty Bảo hiểm Pháp (F.F.S.A.) cùng các tập đoàn bảo hiểm và tài chính Pháp như Prévoir, Groupama,… lựa chọn để hỗ trợ về mặt chuyên môn và tài chính.

Lịch sử ra đời và phát triển ngành này được tóm lược như sau:

–      Nhà toán học Ơle (1749-1827) lập ra bảng chết. Khi lập ra bảng chết không biết Ơle có nghĩ rằng sẽ có các ngành khoa học khác dựa trên bảng chết này để phát triển không?

Nhiều người nói rằng Ơle không nghĩ như vậy, nhưng có ngành bảo hiểmnhân thọ khi tính toán phí bảo hiểm đã dựa vào bảng chết của Ơle. Từ đó đã đánh dấu sự ra đời của Actuary. Ngành này dựa trên độ bếp bênh để xây dựng các cơ sở lý thuyết.

–      Năm 1960 ngành Actuary mới chính thức được thế giới công nhận và lý thuyết Actuary được gọi là lý thuyết rủi ro, công cụ chủ yếu là toán học nhưng rất khó áp dụng vào thực tiễn. Vấn đề đặt ra là phải phát triển mạnh ngành này và làm thế nào để có thể dễ dàng ứng dụng vào thực tiễn.

–      Năm 1980 là giai đoạn bắt đầu phát triển. Sau năm 1980 đến năm 2000, ngành Actuary vẫn phát triển nhưng phức tạp hơn nhiều. Dựa vào một hàm toán học gồm 10 biến số để tính toán nên mức độ phức tạp tăng lên.

–      Sau sự kiện 11/09/2001 tại Mỹ các công ty bảo hiểm phải bồi thường trên 50 tỷ USD nên ngành actuary đang chuyển sang một giai đoạn mới.

Công cụ toán học được sử dụng

Tính toán rủi ro là một khoa học mà công cụ quan trọng nhất là Toán học, trong đó các môn học như Giải tích, Đại số, Xác suất, Thống kê phán đoán, Toán tài chính, Lý thuyết mô hình… đặc biệt là các phương pháp mô phỏng toán học cùng với sự hỗ trợ của máy tính để tìm ra các phương án phòng ngừa rủi ro. Vì vậy sinh viên tham gia học ngành này đòi hỏi phải giỏi toán, ngoại ngữ, tin học và muốn thành công phải nỗ lực rất lớn.

Công việc chủ yếu của người làm nghề Actuary

Công việc chủ yếu là tính toán rủi ro, tính toán dự phòng và tái bảo hiểm. Đối với bảo hiểm nhân thọ từ số người và tuổi thọ bình quân có thể tính ra được số phí bảo hiểm phải đóng dựa trên tuổi và giới tính.

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ việc tính toàn sẽ phức tạp hơn, phải nhờ vào các công cụ như thống kê, tin học và đặc biệt là toán học mới tính được.

Đối với tái bảo hiểm việc tính toán có nhẹ hơn nhờ kết quả tính phí bảo hiểm. Công việc quan trọng và phức tạp của người Actuary là việc đánh giá các công ty bảo hiểm của mình. Actuary trong bảo hiểm chủ yếu làm về tài chính.

Về mặt chuyên môn và đào tạo của dự án

Về mặt chuyên môn, các giáo sư của Đại học Claude Bernard Lyon 1 và Học viện Tài chính Bảo hiểm (I.S.F.A.) sẽ hỗ trợ về chương trình, tài liệu giảng dạy và cử giáo sư có trình độ chuyên môn cao sang Việt Nam trực tiếp giảng dạy cho sinh viên.

Sau hai năm học tại Việt Nam, các em sẽ sang Pháp học 9 tháng tại Học viện Tài chính và Bảo hiểm (I.S.F.A.), thực tập và làm luận văn tốt nghiệp trong vòng 6 tháng tại một công ty bảo hiểm để giúp các em có đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc sau khi ra trường. Với sự giúp đỡ to lớn này, chúng tôi tin rằng dự án sẽ đào tạo được các chuyên gia giỏi trong ngành Actuary phục vụ cho ngành tài chính và bảo hiểm của Việt Nam; và đây cũng là một nền tảng hết sức thuận lợi cho Trường Đại học  Kinh tế trong việc từng bước xây dựng chuyên ngành đào tạo chuyên gia Actuary tại Việt Nam không chỉ cho Việt Nam mà tất cả các nước trong khu vực.

Xem thêm trong: Tài liệu chuyên môn