3:50 chiều - Thứ Ba Tháng Hai 17, 6595

3 lãnh đạo cấp cao của SBS đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS): Ông Nguyễn Hồ Nam là Chủ tịch HĐQT ôcng ty đăng ký bán 300.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 446.380CP còn 146.380 CP. Giao dịch thực hiện từ 30/3 đến 30/5/2012.

Ông Đinh Hoài Châu là Phó Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký bán 175.000 CP giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 204.913 đơn vị còn 29.913 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 30/3 đến 30/5/2012.

Ông Nguyễn Thanh Hùng là Tổng giám đốc công ty đăng ký bán 175.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 207.000 CP còn 32.000CP. Giao dịch thực hiện từ 30/3 đến 30/5/2012.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): Vietnam Property Holding chưa mua, bán 350.000 cổ phiếu như đã đăng ký giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 2.350.000 đơn vị. Giao dịch thực hiện từ 15/12/2011 đến 15/2/2012.

CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn (BKC): Ông Đinh Trung Hiếu – Kế toán trưởng – đăng ký mua 186.300 CP nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 100.000 đơn vị lên 286.300 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/3 đến 28/5/2012.

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PPS): Bà Cao Thị Liên là chủ tịch HĐQT công ty đăng ký mua 150.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/3 đến 15/5/2012.

Ông Phan Đại Thành – Giám đốc – đăng ký mua 250.000 CP  nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 5.000 đơn vị lên 250.500. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/3 đến 15/5/2012.

CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG): CTCP Xây dựng Sông Hồng – cổ đông lớn – đăng ký bán 1.000.000 CP giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2,6 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 7,43% còn 1,6 triệu CP. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/3 đến 29/5/2012.

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2): CTCP PVI (PVI) – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 829.000 CP nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 16.768.000 CP (tỷ lệ 45,48%) lên 17.597.000 CP (tỷ lệ 47,73%). Giao dịch thực hiện từ 17/2 đến 26/3/2012.

PVI đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu để giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 17.597.000 đơn vị còn 15.597.000 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/3 đến 2/5/2012.

Hải An
Theo TTVN/HoSE/HNX

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán