3:29 chiều - Thứ Sáu Tháng Sáu 20, 1422

2012: PVI đặt mục tiêu 576 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế

ĐHCĐ thường niên 2012 tổ chức vào ngày hôm nay (20/4/2012) của PVI đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2012 với doanh thu 6.453 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 576 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua mọi tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh 2011 và kế hoạch 2012. Cụ thể, doanh thu năm 2011 đạt 5.655 tỷ đồng, tăng 25% so với 2010, trong đó doanh thu hoạt động bảo hiểm 4.751 tỷ đồng và 849 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính. Lợi nhuận trước thuế là 468, tăng 39% so với năm 2010; lợi nhuận sau thuế là 348 tỷ đồng, tăng trưởng 17%. Cổ tức là 15%.

Kế hoạch năm 2012, PVI đặt mục tiêu đạt doanh thu đạt 6.453 tỷ đồng; trong đó giữ vững vị trí số 1 về bảo hiểm công nghiệp với doanh thu bảo hiểm gốc trên 4.558 tỷ đồng, doanh thu tái bảo hiểm là 1.031 tỷ đồng và 863 tỷ đồng doanh thu đầu tư tài chính. Lợi nhuận sau thuế là 576 tỷ đồng. Tất cả chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở vốn điều lệ tăng lên 4.662 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức 2012 dự kiến là 15%.

Đại hội cũng đã thông qua việc có thêm 4 đại diện từ cổ đông ngoại là OIF và Oman vào thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT PVI: PVI luôn nỗ lực mang lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông, dù tăng vốn vẫn đảm bảo chiến lược phát triển ổn định, lâu dài, đảm bảo chi trả cổ tức không thấp hơn các năm trước, ở mức 15% bằng tiền mặt.

Phan Nam
Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp điện tử

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm