12:34 sáng - Thứ Tư Tháng Tám 5, 2020

VNR: 5/12 GDKHQ nhận cổ tức đợt I năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 10%

VNR: 5/12 GDKHQ nhận cổ tức đợt I năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 10%

VNR: 5/12 GDKHQ nhận cổ tức đợt I năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 10%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

– Tổ chức đăng ký: TCT Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (VNR)

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/12/2011

– Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2011

– Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2011 bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện: 10% ( 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

– Thời gian thực hiện: 29/12/2011

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu mang theo chứng minh nhân dân/Hộ chiếu để làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

Với vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng hiện tại, VNR dự chi khoảng 100 tỷ đồng trả cổ tức.

Hải An

Theo TTVN/VSD

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán