4:39 sáng - Thứ Ba Tháng Sáu 2, 2020

Vẫn còn doanh nghiệp vi phạm các quy định về chế độ BHXH

Vẫn còn doanh nghiệp vi phạm các quy định về chế độ BHXH

Vẫn còn doanh nghiệp vi phạm các quy định về chế độ BHXH

(LĐ) – Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, trong quý III, LĐLĐ tỉnh đã tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của Bộ luật LĐ, Luật CĐ, Luật BHXH ở 10 DN và phúc tra ở 2 DN.

Qua kiểm tra và phúc tra cho thấy, hầu hết các DN vẫn còn vi phạm các quy định về thực hiện chế độ BHXH, TƯLĐTT, nội quy LĐ, thành lập hội đồng hòa giải ở cơ sở, thành lập CĐ và trích nộp kinh phí CĐ…

Quý IV, hoạt động của các cấp CĐ tỉnh tập trung 9 nhiệm vụ, trong đó CĐ chủ động phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra thực hiện Luật LĐ, Luật CĐ ở các DN, tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của CNVCLĐ và tranh chấp LĐ dẫn đến đình công, chủ động đề xuất, kiến nghị với người sử dụng LĐ và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị của NLĐ.

H.Thảo
Báo Lao Động – Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan