3:29 chiều - Thứ Năm Tháng Sáu 18, 8916

Tỷ lệ trượt giá khi tính bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ trượt giá khi tính bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ trượt giá khi tính bảo hiểm xã hội

Kính gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương. Xin cho tôi hỏi: Tôi tham gia BHXH từ tháng 8 năm 2000 đến tháng 05 năm 2011. Tôi sẽ hưởng trợ cấp BHXH 1 lần vào tháng 07 năm 2012. Vậy khi tôi hưởng trợ cấp BHXH 1 lần thì tỉ lệ trượt giá để tính mức hưởng BHXH của tôi là bao nhiêu. Nhờ BHXH giải đáp dùm. Xin cảm ơn
Trả lời:
Vì bạn nhận trợ cấp 1 lần vào tháng 7/2012 nên Tổng Cục Thống Kê và Bộ Tài Chính chưa công bố tỉ lệ trượt giá, mà hiện nay chỉ có tỉ lệ trượt giá của năm 2011. Bạn cần yên tâm mức đóng của các năm trước đều được cộng tỷ lệ trượt giá.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội