6:56 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 20, 2018

Trợ cấp thai sản

Trợ cấp thai sản

Trợ cấp thai sản

Kính gửi BHXH Bình Dương ! Người lđ A tham gia BHXH từ tháng 8/2011 dự định đến 05/12/2011 thì nghỉ thai sản, đến tháng 02/2012 thì sinh con. như vậy thì người lao động có phải đóng BHXH trong thời gian nghỉ trước khi sinh con không, và có được hưởng hưởng trợ cấp thai sản không? Trường hợp người lao động xin nghỉ việc luôn thì sao? Mong sớm nhận được trả lời từ cơ quan BHXH. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Để hưởng chế độ thai sản bạn phải có thời gian tham gia đóng BHXH 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, khi nghỉ thai sản xong bạn xin nghỉ việc và phải báo trước vì 4 tháng nghỉ thai sản được xem như có tham gia BHXH.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội