9:40 sáng - Thứ Hai Tháng Bảy 16, 2018

Trả trợ cấp thôi việc 12 hay 27 năm?

Doanh nghiệp sau cùng có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Doanh nghiệp sau cùng có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

NLĐO) – Có một lao động làm việc được 27 năm thì làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, trong đó 15 năm làm việc ở công ty khác, còn lại 12 năm làm việc ở công ty tôi. Xin hỏi công ty tôi phải trả trợ cấp là 12 năm hay 27 năm?.
(do thi giang huong (gianghuongdothi@yahoo.com)

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, trả lời:

Theo quy định của pháp luật lao động thì công ty bạn sẽ phải trả trợ cấp thôi việc cho cả thời gian 27 năm làm việc của người lao động (trừ thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp) trong trường hợp công ty mà người lao động đã làm việc trước đó và công ty của bạn đều là công ty Nhà nước; đồng thời, thời gian chuyển công tác sang công ty bạn làm việc phải xảy ra trước ngày 1-1-1995.

Trường hợp công ty người lao động đã làm việc trước đó là tiền thân của công ty bạn (do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp) thì công ty bạn có trách nhiệm phải cộng cả thời gian người lao động làm việc cho mình và thời gian làm việc cho người sử dụng lao động liền kề trước đó (trừ thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp) để tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động  cuối cùng.

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Xem thêm trong: Bảo hiểm thất nghiệp