4:00 chiều - Thứ Hai Tháng Sáu 1, 2020

Tính thời gian hưởng trợ cấp thôi việc như thế nào?

Tư vấn pháp luật. (Ảnh minh họa)

Tư vấn pháp luật. (Ảnh minh họa)

Hỏi: Tháng 8-2008, tôi bắt đầu làm việc cho một công ty có vốn nước ngoài. Tháng 12-2008, tôi được ký hợp đồng lao động. Đến tháng 6-2010, tôi xin nghỉ việc thì công ty không giải quyết cho tôi hưởng trợ cấp thôi việc, họ viện lý do quy định về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực vào ngày 1-1-2009 nên tính ra tôi chỉ mới ký hợp đồng được 1 tháng. Xin hỏi, sự từ chối này có đúng không?

Phạm Thị Thu Thảo (Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Trả lời: Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 14 Nghị định số 44 ngày 9-5-2003 của Chính phủ thì thời gian thử việc hoặc tập sự (nếu có) tại doanh nghiệp cũng được tính là thời gian làm việc của người lao động để tính trợ cấp thôi việc.

Tại Điều 2 Thông tư số 17 ngày 26-5-2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 21 ngày 22-9-2003 của Bộ LĐ-TBXH thì tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) là tổng thời gian đã làm việc theo các bản hợp đồng lao động đã giao kết (kể cả hợp đồng giao kết bằng miệng) mà người lao động làm thực tế cho người sử dụng lao động đó, trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp tổng thời gian tính trợ cấp thôi việc có tháng lẻ (kể cả trường hợp người lao động có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc dưới 12 tháng) thì được làm tròn như sau: Từ đủ 1 tháng đến dưới 6 tháng làm tròn thành 1/2 năm; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì làm tròn thành 1 năm.

Đối chiếu với quy định trên thì bà thuộc đối tượng được nhận trợ cấp thôi việc. Sự từ chối của công ty là sai.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi (Trung tâm Tư vấn pháp luật tại Tp. Hồ Chí Minh – Trung ương Hội Luật gia Việt Nam)

congly.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm thất nghiệp