9:54 chiều - Thứ Hai Tháng Tám 3, 2020

Tin vắn chứng khoán ngày 22/12

Tin vắn chứng khoán ngày 22/12

Đá Đồng Giao đăng ký cùng mua và bán gần 1,3 triệu cổ phiếu VTV từ 26/12/2011 – 24/2/2012.

Lịch sự kiện

HDG – CTCP Tập đoàn Hà Đô: 23/12 là ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Ngày thực hiện 12/1/2012.

HOM – CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai: 23/12 là ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%. Ngày thực hiện 13/1/2012.

KHA – CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội: 23/12 là ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Ngày thực hiện 12/1/2012.

VSC – CTCP Container Việt Nam: 29/12 là ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. Ngày thực hiện 18/1/2012.

Kết quả giao dịch cổ phiếu

CMX – CTCP chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau: Ông Nguyễn Hoàng Nam – Thành viên HĐQT đã mua 724.170 cổ phiếu từ 3/11 – 22/12.

PNC – CTCP Văn Hóa Phương Nam: Bà Phạm Uyên Nguyên – Thành viên HĐQT đã mua 308.560 cổ phiếu từ 7/10 – 30/11.

SSC – CTCP Giống cây trồng Miền Nam: Quỹ Tầm nhìn SSI – Cổ đông lớn đã mua 173.000 cổ phiếu từ 13/8 – 19/12. Số lượng cổ phiếu hiện tổ chức này đang nắm giữ là hơn 1,3 triệu đơn vị.

ONE – CTCP Truyền thông số 1: Đã mua 75.100 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ 15/9 – 13/12.

DZM – CTCP Chế tạo máy Dzĩ An: Ông Võ Anh Thụy – Thành viên HĐQT đã mua 32.400 cổ phiếu từ 13/10 – 13/12.

DTC – CTCP Viglacera Đông Triều: Bà Đậu Thị Tuyết – Kế toán trưởng đã mua 13.240 cổ phiếu vào ngày 12/12.

VNF – CTCP Vận tải Ngoại Thương: Ông Nguyễn Hồng Điệp – Thành viên HĐQT đã bán 313.700 cổ phiếu từ 16/12 – 19/12.

EID – CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục – Cổ đông lớn đã bán 45.600 cổ phiếu vào ngày 20/12.

VMD – CTCP Y dược phẩm Vimedimex: Ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc đã bán toàn bộ 38.750 cổ phiếu từ 27/12/2011 – 27/2/2012.

TMS – CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM: Công đoàn CTCP Kho Vận Giao Nhận Ngoại thương TP.HCM – Cổ đông lớn đã bán 20.000 cổ phiếu từ 7/12/2011 – 8/12/2012.

PVI – CTCP PVI: Bà Nguyễn Thu Thủy chị ruột ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ 19.600 cổ phiếu từ 19/12/2011 – 19/12/2012.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TLH – CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên: Đăng ký mua 800.000 cổ phiếu từ 27/12/2011 – 27/3/2012. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau giao dịch là hơn 5,7 triệu đơn vị.

PNJ – CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á – Cổ đông lớn đăng ký mua 800.000 cổ phiếu từ 27/12/2011 – 27/1/2012.

NVT – CTCP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh vợ ông Vũ Ngọc Tú – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu tư 3/1/2012 – 3/3/2012. Từ 28/12/2011 – 28/2/2012, bà Lê Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT cũng đăng ký mua 500.000n cổ phiếu NVT.

SIC – CTCP Đầu tư – Phát triển Sông Đà: Ông Lưu Huy Hồng Phúc con ông Lưu Huy Biên – Tổng Giám đốc đăng ký mua 50.000 cổ phiếu từ 23/12/2011 – 22/2/2012.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng: Ông Lê Văn Tảng – Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 20.000 cổ phiếu từ 26/12/2011 – 26/2/2012.

BMC – CTCP Khoáng sản Bình Định: Ông Ngô Văn Tổng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đăng ký mua 13.000 cổ phiếu từ 28/12/2011 – 28/2/2012.

VTV – CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng: CTCP Đá Đồng Giao – Cổ đông lớn đăng ký cùng mua và bán gần 1,3 triệu cổ phiếu từ 26/12/2011 – 24/2/2012.

PHC – CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings: Bà Trinh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT đăng ký cùng mua và bán 300.000 cổ phiếu từ 26/12/2011 – 24/2/2012.

SAP – CTCP In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh: Bà Đỗ Thị Nhường – Cổ đông lớn đăng ký mua 200.000 cổ phiếu và đăng ký bán 50.000 cổ phiếu từ 26/12/2011 – 10/2/2012.

DSN – CTCP Công viên nước Đầm Sen: Ngân hàng TMCP Việt Á – Cổ đông lớn đăng ký cùng mua và bán 48.000 cổ phiếu từ 26/12/2011 – 26/2/2012.

Trung Nguyên
stockbiz.vn

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán