2:52 chiều - Thứ Hai Tháng Sáu 1, 2020

Thanh Hóa thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở 9 xã

Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa giao UBND các huyện Hoằng Hóa, Yên Định, Cẩm Thủy phối hợp với Công ty Bảo Minh Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 trên địa bàn các xã Hoằng Trung, Hoằng Thắng, Hoằng Ngọc (huyện Hoằng Hóa); Định Tường, Yên Thọ, Quý Lộc (huyện Yên Định); Cẩm Tú, Cẩm Giang, Cẩm Bình (huyện Cẩm Thủy).

Đối tượng bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT (ngày 29/6/2011) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 315/QĐ-TTg (ngày 1/3/2011) của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể: bảo hiểm đối với trâu (trâu thịt, trâu cày kéo, trâu sinh sản), đối với bò (bò thịt, bò cày kéo, bò sinh sản), đối với lợn (lợn thịt, lợn nái, lợn đực giống)

cand.com.vn

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan