5:46 sáng - Thứ Năm Tháng Năm 24, 2018

PVI và TVD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

PVI và TVD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

PVI và TVD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

(ĐTCK-online) Theo thông báo từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC), cổ đông lớn CTCP Than Vàng Danh (TVD), đăng ký bán 200.000 cổ phiếu TVD.

Ngày bán từ 18/11/2011 đến 13/1/2012. Mục đích bán nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Trước khi giao dịch, PVFC đang sở hữu 1.659.334 cổ phiếu, chiếm 10,86% vốn điều lệ SCR.

Cũng theo thông báo từ HNX, Funderburk  Lighthouse Limited, cổ đông lớn CTCP PVI (PVI) chưa mua được cổ phiếu nào trong tổng số 1 triệu cổ phiếu PVI đăng ký mua từ ngày 12/9 đến 11/11, nhưng không công bố nguyên nhân. Hiện tại, Funderburk  Lighthouse Limited vẫn đang nắm giữ 22.092.500 cổ phiếu, tương đương 10,37% vốn điều lệ PVI.

T.Tùng
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán