7:05 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 20, 2018

PTI: Ước lãi ròng cả năm 76 tỷ đồng

PTI: Ước lãi ròng cả năm 76 tỷ đồng

PTI: Ước lãi ròng cả năm 76 tỷ đồng

(Vietstock) – Theo nghị quyết HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI), dự kiến cả năm 2011 công ty sẽ đạt 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 85.4% kế hoạch đề ra đầu năm.
Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

Cụ thể, theo nghị quyết, 9 tháng đầu năm, kinh doanh bảo hiểm đạt 791.3 tỷ đồng, thực hiện được 68% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm.

Năm 2011, PTI ước đạt 1,151.5 tỷ đồng kinh doanh bảo hiểm. Lợi nhuận sau thuế ở mức 76 tỷ đồng, lần lượt bằng 98.8% và 85.4% kế hoạch năm.

HĐQT cũng thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu. Theo đó, công ty đã phát hành 4.5 triệu cổ phần để trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1.

HĐQT cũng thông qua định hướng, mục tiêu kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1,450 tỷ đồng, nhận tái bảo hiểm 72 tỷ đồng, Vnpost 328 tỷ đồng. PTI cũng dành 100 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư.

Ngoài ra, HĐQT quyết định đăng ký bán 7,563 cổ phiếu quỹ từ 23/11 đến ngày 23/12.

Vietstock

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm