10:02 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 4, 2020

PTI: Chốt quyền lấy ý kiến chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu

PTI: Chốt quyền lấy ý kiến chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu

PTI: Chốt quyền lấy ý kiến chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI).
* Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2011

* Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2011

* Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

* Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

* Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%

* Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22/12/2011 đến ngày 16/01/2012

Công ty Cổ phần Công nghệ EPI.

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán