7:04 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 20, 2018

Người lao động sẽ giữ sổ bảo hiểm xã hội?

Người lao động sẽ giữ sổ bảo hiểm xã hội?

Người lao động sẽ giữ sổ bảo hiểm xã hội?

Đề nghị sửa quy định về hưởng trợ cấp về tử tuất và xem lại tuổi nghỉ hưu…

Hơn bốn năm thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) đã bộc lộ những hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Cụ thể, cần điều chỉnh các chế độ về tử tuất, tuổi nghỉ hưu cũng như một số vấn đề về hưởng trợ cấp BHXH một lần… Trong buổi gặp gỡ báo chí sáng 22-11, đại diện BHXH Việt Nam cho biết hướng sửa đổi Luật BHXH như trên.

Cần đảm bảo cân đối quỹ hưu trí, tử tuất

Thống kê của BHXH Việt Nam, đến năm 2010, quỹ hưu trí tử tuất còn tồn dư trên 113.000 tỉ đồng. Dự kiến năm 2011, ngân sách chuyển cho quỹ BHXH tiền đóng BHXH của đối tượng tham gia BHXH trước 1-10-1995 là 85.000 tỉ đồng. “Với mức đóng góp và mức hưởng chế độ như chính sách hiện nay, trong tương lai, việc cân đối quỹ hưu trí, tử tuất chưa đảm bảo bền vững” – đại diện BHXH thông tin.

Theo đánh giá của BHXH, có việc khó cân đối quỹ là do quy định về tuổi nghỉ hưu và mức hưởng lương hưu chưa hợp lý; quy định về điều kiện giảm tuổi nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi quá rộng nên số người nghỉ hưu trước tuổi ngày càng tăng.

BHXH Việt Nam đề xuất tăng dần tuổi nghỉ hưu theo hướng: Kể từ năm nào đó thì cứ hai năm tăng thêm một tuổi, để đến khi tuổi nghỉ hưu của nam đủ 65 tuổi và tuổi nghỉ hưu của nữ đủ 60 tuổi.
Đại diện BHXH cũng cho rằng quy định người lao động được nhận sổ BHXH khi không còn làm việc theo quy định hiện hành là chưa phù hợp. Cần sửa theo hướng người lao động được nhận và quản lý sổ BHXH. Trường hợp giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp một lần, sổ BHXH phải được lưu lại tại cơ quan BHXH cùng với hồ sơ giải quyết chế độ của người lao động.

Người sử dụng lao động nộp quỹ ốm đau, thai sản

Hiện người sử dụng lao động được giữ lại 2% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH để chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản cho người lao động; tổ chức BHXH thực hiện quyết toán với người sử dụng lao động hằng tháng hoặc hằng quý.

Quy định này thực tế nảy sinh nhiều bất hợp lý, làm kéo dài thời gian giải quyết chế độ, làm tăng khối lượng công việc và tăng chi phí quản lý cho cả cơ quan BHXH cũng như đơn vị sử dụng lao động. “Nội dung này cần được sửa đổi theo hướng người sử dụng lao động nộp đủ 3% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản và hằng tháng tập hợp hồ sơ của người lao động nộp cho cơ quan BHXH để giải quyết, sau đó thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động” – BHXH đề xuất.

Ngoài ra, về việc trợ cấp tuất một lần, đại diện BHXH cũng đề nghị nghiên cứu sửa quy định về hưởng trợ cấp tuất một lần và hằng tháng vì có sự chênh lệch giữa tổng mức trợ cấp hằng tháng so với trợ cấp một lần dẫn đến tình trạng nhiều đối tượng kê khai không đúng để hưởng trợ cấp tuất một lần…

Xem lại việc trả BHXH một cục

Theo Ban Thực hiện chính sách BHXH, năm 2010, BHXH đã tiếp nhận và giải quyết cho trên 660.000 người hưởng BHXH một lần. Trong đó có 560.000 người không đủ điều kiện hưởng lương hưu; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 4.200 người; tuất trên 26.000 người.

“Tuy nhiên, quy định về điều kiện hưởng trợ cấp BHXH một lần như hiện nay là chưa đảm bảo mục đích an sinh xã hội. Khi về già, họ không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng, tiếp tục là gánh nặng cho xã hội” – BHXH nhận định. Vì thế, cần sửa lại theo hướng người lao động chỉ được hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp đã hết tuổi lao động nhưng không đủ 20 năm đóng BHXH hoặc ra nước ngoài định cư hoặc bị mắc bệnh hiểm nghèo nếu có nguyện vọng nhận trợ cấp một lần.

KHÁNH LY

Pháp luật TPHCM Online.

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm