9:44 chiều - Thứ Hai Tháng Tám 3, 2020

Nghỉ thai sản sao phải báo là nghỉ không lương?

Nghỉ thai sản sao phải báo là nghỉ không lương?

Nghỉ thai sản sao phải báo là nghỉ không lương?

* “Tôi xin hỏi quy trình báo giảm của BHXH huyện Thăng Bình (Quảng Nam) quy định như thế này là đúng hay sai: NLĐ mang thai 7 tháng, do điều kiện về sức khỏe, NLĐ làm đơn xin nghỉ thai sản. Nhưng BHXH huyện Thăng Bình buộc báo giảm nghỉ không lương chứ không được báo giảm thai sản và đến bao giờ NLĐ nộp giấy chứng sinh thì khi đó đơn vị lại báo giảm thai sản một lần nữa”.

Luật gia Lê Trúc Phương, Hội Luật gia TPHCM, trả lời: Theo hướng dẫn của BHXH thì khi NLĐ nghỉ sinh hoặc nghỉ chờ sinh đơn vị lập danh sách (mẫu 03a-TBH) báo giảm, đồng thời đóng bổ sung 3% BHYT cho đến hết giá trị thẻ để NLĐ tiếp tục được sử dụng thẻ.

Khi họ đi làm lại, sau thời gian nghỉ chế độ thai sản, thì đơn vị báo tăng lao động đóng BHXH (mẫu 03a-TBH) đồng thời giảm giá trị thẻ BHYT còn lại tương ứng. Cơ quan BHXH sẽ căn cứ hồ sơ trả trợ cấp thai sản để tự điều chỉnh giảm nghĩa vụ đóng BHYT cho NLĐ trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp thai sản theo luật BHYT, đồng thời sẽ tính thời gian đó là thời gian đóng BHXH theo quy định.

Như vậy, việc báo giảm theo mẫu 03a-TBH trước tiên là nhằm giảm nghĩa vụ đóng BHXH của người sử dụng lao động. Sau khi có đầy đủ hồ sơ trả trợ cấp thai sản thì cơ quan BHXH mới tính thời gian NLĐ nghỉ là thời gian nghỉ thai sản.

Do đó, quy trình báo giảm của BHXH huyện Thăng Bình cũng không có gì là sai. Tuy nhiên, trường hợp nghỉ thai sản sớm do điều kiện sức khỏe, bạn có thể yêu cầu NLĐ bổ sung thêm chỉ định của bác sĩ  để gửi cho cơ quan BHXH.

nld.com.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm y tế