12:24 chiều - Thứ Tư Tháng Sáu 3, 2020

Năm 2012, PVI đặt KH 700 tỷ đồng LN

Năm 2012, PVI đặt KH 700 tỷ đồng LN

Năm 2012, PVI đặt KH 700 tỷ đồng LN

(ĐTCK-online) Theo ông Bùi Vạn Thuận, Tổng giám đốc CTCP PVI (PVI Holdings), PVI dự kiến năm 2012 sẽ tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2011.

Cụ thể, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 6.500 tỷ đồng; lợi nhuận 700 tỷ đồng, cổ tức 15%.

Năm 2011, PVI ước đạt 5.200 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 106% kế hoạch năm, bằng 115% tổng doanh thu năm 2010; Lợi nhuận ước đạt 450 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch năm, bằng 134% năm 2010. Năm 2012, PVI sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, thúc đẩy hoạt động bảo hiểm ra nước ngoài; đầu tư  thận trọng, đảm bảo rủi ro và quản lý được dòng tiền…

PV
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm