6:37 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Năm 2011, SVIC ước đạt 42 tỷ đồng lợi nhuận

Ông Trịnh Thanh Hoan, Cục trưởng Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm chúc mừng SVIC trong Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Công ty, 10/12/2011

Ông Trịnh Thanh Hoan, Cục trưởng Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm chúc mừng SVIC trong Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Công ty, 10/12/2011

(ĐTCK-online) Tổng CTCP Bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC) cho biết, năm 2011, tổng doanh thu của Công ty ước đạt 390 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2010; lợi nhuận trước thuế ước đạt 42 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2010.

Kể từ khi thành lập (ngày 10/12/2008), Công ty luôn có sự phát triển nhanh và mạnh về doanh thu và lợi nhuận qua từng năm.

Cụ thể, trong năm 2009, tổng doanh thu đạt 182 tỷ đồng, bằng 114,3 % kế hoạch; doanh thu bảo hiểm gốc 142 tỷ đồng, bằng 120,5% kế hoạch; dự phòng nghiệp vụ hơn 70 tỷ đồng, đạt 179% kế hoạch.

Năm 2010, tổng doanh thu đạt 338,7 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch, tăng trưởng 85% so với 2009; lợi nhuận trước thuế 25,6 tỷ đồng, tăng trưởng 195% so với năm 2009. Sau 2 năm hoạt động, SVIC trở thành DN bảo hiểm đứng thứ 13/28 DN bảo hiểm phi nhân thọ, chiếm 1,62% thị phần.

Hiện SVIC có 15 công ty thành viên, 57 phòng bảo hiểm tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, tuyển dụng và đào tạo được trên 1.160 đại lý bảo hiểm.

Với quan điểm hợp tác để xây dựng thị trường bảo hiểm Việt Nam lành mạnh, ngay đầu năm 2009, SVIC đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO và một số DN bảo hiểm khác.

Sự kiện này đã tạo điều kiện để SVIC tiếp cận tham gia bảo hiểm cho các dự án lớn trong TKV và vươn ra tham gia các dự án bảo hiểm lớn về giao thông, năng lượng… Đồng thời, mở rộng các cơ hội hợp tác không chỉ trong các lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính, mà còn hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ, quản trị DN.

Kim Lan
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm