9:30 chiều - Thứ Hai Tháng Tám 3, 2020

Không đóng BHYT, chủ sử dụng phải chi trả viện phí cho người lao động

Không đóng BHYT, chủ sử dụng phải chi trả viện phí cho người lao động

Không đóng BHYT, chủ sử dụng phải chi trả viện phí cho người lao động

Bạn Quách Hữu Tuyên (Móng Cái – Quảng Ninh) hỏi: Tôi làm việc liên tục tại một doanh nghiệp tư nhân gần 3 năm nay nhưng chưa bao giờ được nhận thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Xin hỏi đối với loại hợp đồng lao động nào với người lao động thì chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm y tế. Nếu chủ sử dụng lao động không chấp hành về quy định đóng phí bảo hiểm này thì có chế tài xử lý không?

Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện Chính sách Bảo hiểm Y tế (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) trả lời:

Theo quy định tại khoản1, Điều 12 Luật BHYT thì lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT, tức là nhóm đối tượng tham gia loại hình BHYT bắt buộc. Như vậy, nếu bạn ký hợp đồng lao động với chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có thời hạn từ ít nhất 3 tháng trở lên, chủ DNTN có trách nhiệm lập danh sách gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký tham gia BHYT.

Quy định về chế tài xử lý đối với các trường hợp chủ sử dụng lao động không chấp hành quy định đóng BHYT cho lao động đang được cơ quan chức năng tích cực xây dựng, ban hành trong thời gian tới.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Lao động, trường hợp chủ sử dụng lao động không đăng ký tham gia BHYT cho lao động của mình theo luật định, toàn bộ chi phí điều trị của người lao động theo quy định (nếu có) sẽ thuộc trách nhiệm chi trả của chủ sử dụng lao động.

Mọi thắc mắc đề nghị được tư vấn xin gửi vào: tienphongtraloi@gmail.com hoặc Ban Bạn đọc, Báo Tiền Phong – 15, Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Ban Bạn đọc
www.tienphong.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm y tế