6:55 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 20, 2018

Kết quả kiểm tra về ” Vĩnh Phúc: Lại chuyện bòn nơi khố rách…!”

Kết quả kiểm tra về " Vĩnh Phúc: Lại chuyện bòn nơi khố rách...!"

Kết quả kiểm tra về " Vĩnh Phúc: Lại chuyện bòn nơi khố rách...!"

Ngày 20 tháng 8, Tamnhin.net đã có bài phản ánh về những sai phạm liên quan đến đạo đức xã hội, chính sách pháp luật của nhà nước ở Báo Vĩnh Phúc đối với 14 sản phụ là các cán bộ phóng viên của báo trong suốt gần 10 năm.

Đã làm rõ những khoảng tối chân đèn !

Sau khi thông tin trên được đăng tải, các sản phụ này đã được nhận lại số tiền mà Bảo hiểm xã hội đã chi trả cho họ ngay trong thời kỳ thai sản nhưng vẫn dưới dạng tạm ứng! Đây chỉ là một trong nhiều sai phạm của Báo Vĩnh Phúc mà Tamnhin.net phản ánh.

Đây là sự việc UBKT tỉnh ủy Vĩnh Phúc vi hành kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ Đảng tại báo Vĩnh Phúc theo quyết định 84-QĐ/UBKTTU ngày 28-7-2011.

Quá trình kiểm tra đã làm sáng tỏ nhiều sai phạm của Bí thư đảng ủy Tổng Biên tập Lã Thế Khanh và Đảng ủy báo Vĩnh Phúc. Sau 2 tháng kiểm tra, sau rất nhiều cân nhắc, châm chước… cuối cùng ngày 17-11-2011, Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy cũng đã ra được thông báo số 61,62,63-TB/UBKTTU kết luận bước đầu về những khuyết điểm sai phạm: Cấp ủy Báo Vĩnh Phúc đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo không thể hiện vai trò là hạt nhân chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao dẫn đến đảng ủy và cơ quan mắc những sai phạm nghiêm trọng : Không đề nghị chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên khi đã hết thời gian là đảng viên dự bị 3 năm 3 tháng, đề nghị và cấp thẻ đảng cho 2 đảng viên dự bị. Năm 2010, Đảng bộ báo Vĩnh Phúc là đơn vị duy nhất không quán triệt đến cán bộ, đảng viên v/v thực hiện nghị quyết của Đảng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức văn minh”.
Thiếu dân chủ trong công tác cán bộ trong việc tuyển dụng lao động, tuyển cán bộ vào biên chế, bổ nhiệm cán bộ, cử cán bộ đi học, quy hoạch cán bộ. Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động. Lập danh sách chi trả chế độ thai sản giả để báo cáo với tổ kiểm tra UBKT Tỉnh ủy, không lập thủ tục cấp sổ BHXH cho người lao động trong khi thu 100% tiền BHXH và BHYT của người lao động, không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lao động hợp đồng, vi phạm Luật BHXH. Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện các quy định về công khai tài chính, lập quỹ và sử dụng quỹ nhuận bút, thu chi tuyên truyền quảng cáo tuyên truyền không đúng quy định… .

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã phải xem xét và yêu cầu kiểm điểm sâu sắc tập thể, cá nhân. Trách nhiệm chính thuộc về đồng chí Lã Thế Khanh, BBT đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về vấn đề này. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Đảng ủy và gắn trách nhiệm cá nhân của từng Đảng ủy viên, đảng viên có liên quan đến khuyết điểm sai phạm nói trên, tự nhận một hình thức kỷ luật theo quy định của điều lệ Đảng. Khắc phục và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về những khuyết điểm, sai phạm để được chỉ đạo xử lý như: Tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề “xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”.

Thu hồi và điều chỉnh quyết định về bổ sung quy hoạch cán bộ, trong đó có 5 lao động hợp đồng được Tổng biên tập quy hoạch cán bộ lãnh đạo, xem xét lại việc bổ nhiệm kế toán trưởng Vũ Thị Thúy Vân…

Thông báo của UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho thấy sự kiên quyết xử lý những sai phạm của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có nhiều dấu hiệu vi phạm điều lệ Đảng. Tuy nhiên, chất lượng đảng viên, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở đây chưa được UBKT Tỉnh ủy đánh giá xem xét vì những sai phạm có hệ thống kéo dài nhiều năm như vậy mà Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc vẫn liên tục được công nhận Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh liên tục thì thật đáng lo ngại.

Một vấn đề mà thông báo của UBKT không hề đề cấp nhưng dư luận lại rất quan tâm là những thất thoát về tài chính khá lớn chưa được kết luận ví dụ chỉ 2 khoản mà đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy đụng đến cần được thu hồi và xem xét trách nhiệm là: Khoản nhuận bút 117.000.000đ của cộng tác viên không được chi trả, số tiền tuyên truyền quảng cáo trong 2 năm 2009-2010 thu về nhưng chi vượt 425.000.000đ nhưng không lý giải được đã lên tới 542.000.000đ.

Đó là chưa kể nhiều khoản chi không minh bạch khác nếu được làm rõ và công bố thì sẽ thấy “khoảng tối ở chân đèn”của một cơ quan ngôn luận của Tỉnh đảng bộ thật đáng báo động.

Việc kiểm tra tuy muộn nhưng rất kịp thời đã ngăn chặn được những nguy cơ gây hậu họa từ việc lựa chọn quy hoạch, bổ nhiệm nhầm cán bộ thiếu năng lực quản lý nhưng lại thừa tính cơ hội sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, nhất là ở một cơ quan tuyên truyền mang tính định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân

Thuận Thành
Báo điện tử Tầm Nhìn

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan