9:50 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

Hỏi về chế độ hưu

Hỏi về chế độ hưu

Hỏi về chế độ hưu

Chú tôi sinh 1965 năm nay 46 tuổi, có 26 năm đóng bảo hiểm. Hệ số lương là 4.9. Tháng 1 năm 1986 đến tháng 12 năm 1995 làm việc tại xí nghiệp hầm công ty xây dựng công trình ngầm thủy điện sông Đà Hòa Bình. Tháng 1 năm 1996 đến tháng 12 năm 2001 làm việc tại xí nghiệp công ty xây dựng công trình ngầm thủy điện Yali Gia Lai. Từ năm 1996 đến Năm 2001 chú tôi được hưởng phụ cấp 0.7 nghề độc hại. Từ năm 1986- 1995 chú tôi không biết có được công nhận là nghề độc hại hay không?

Tôi muốn hỏi nếu năm 1986 – 1995 chú tôi được công nhận là làm việc trong môi trường độc hại, như vậy từ năm 1986 đến năm 2001 chú tôi có 15 năm làm việc liên tục trong môi trường độc hại. Vậy bây giờ chú tôi có được nghỉ hưu không? Và khi về hưu thì được hưởng lương là bao nhiêu? Xin cảm ơn ! Mong được giải đáp

Trả lời:

Để được nghỉ hưu trước tuổi thì chú bạn phải có 15 năm làm ngành nghề đặc biệt NNĐH, việc xác định nặng nhọc là do đơn vị SDLĐ và cơ quan BHXH nơi đóng xác định một cách chính xác.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội