11:53 chiều - Thứ Ba Tháng Bảy 14, 2020

Hỏi BHYT

Hỏi BHYT

Hỏi BHYT

Xin chào BHXH Bình Dương. Xin cho em hỏi, công ty em đóng BHYT cho công nhân, ví dụ như thời hạn thẻ là từ 01/01/2011 đến 31/03/2011, nhưng có trường hợp công nhân bỏ việc vào ngày 11/02/2011 (ngày 10/02/2011 là ngày lãnh lương tháng 01), nhưng không trả thẻ BHYT và cũng không đến nhận lương của 10 ngày trong tháng 02.

Công ty không thể trả thẻ BHYT lại cho cơ quan BH, vì vậy công ty vẫn phải đóng BHYT cho công nhân này mặc dù không còn làm việc cho công ty, và tiền lương 10 ngày trong tháng 02 cũng không đủ để trừ vào tiền BHYT mà công ty phải đóng cho công nhân này.

Vậy có cách nào để công ty không phải đóng BHYT cho trường hợp này không ạ? Có thể đăng ký thời gian thẻ BHYT là 01 tháng không?

Như bạn trình bày nếu công ty giữ lại 10 ngày lương của công nhân, thì bạn cần tính toán lại vì mức đóng BHYT chỉ bằng 4,5 % tiền lương tiền công.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm y tế