9:44 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

Hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với nông dân

Hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với nông dân

Hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với nông dân

(SGGP).– Ngày 1-11, Bộ NN-PTNT cho biết vừa hoàn thành đề án mới về xây dựng chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và người sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ NN-PTNT thừa nhận, để thúc đẩy chương trình liên kết giữa các “nhà”, trong những năm qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách gắn sản xuất với thu mua, chế biến nông sản, trong đó có Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng và Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo mô hình liên kết 4 nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc liên kết giữa các nhà còn lỏng lẻo, tỷ lệ hàng hóa tiêu thụ qua liên kết giữa nông dân với các thành phần kinh tế còn thấp, doanh nghiệp vẫn muốn lợi riêng cho mình, còn nông dân thì chịu thiệt.

Do đó, đề án mới nhằm tập trung nâng cao hiệu quả của việc liên kết giữa 2 nhà là doanh nghiệp và nông dân bằng những cơ chế hỗ trợ thỏa đáng. Theo đó, Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu bằng tiền ngân sách, mức hỗ trợ tối đa không quá 30% tổng kinh phí của công trình, dự án. Giảm 20% mức thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp khi liên kết với nông dân ở vùng nguyên liệu, ngành hàng đặc biệt ưu tiên.

Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp có cơ sở đào tạo nghề cho công nhân làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp bằng nguồn vốn đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và hỗ trợ các tổ chức khoa học, nhà khoa học ký hợp đồng với doanh nghiệp hoặc trang trại, tổ sản xuất để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Ngày 1-11, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại 3 huyện Bến Cát, Tân Uyên và Dầu Tiếng. Đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, gồm: các hộ nông dân, cá nhân nghèo với mức hỗ trợ 100% phí bảo hiểm; hộ nông dân, cá nhân cận nghèo hỗ trợ 80%; hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo và cận nghèo với mức hỗ trợ 60% và hỗ trợ 20% mức phí bảo hiểm cho các tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Việc thực hiện bồi thường bảo hiểm nông nghiệp theo quy định hiện hành hoặc bồi thường dựa trên chỉ số thời tiết, dịch bệnh, sản lượng có liên quan với thiệt hại.

V.Phúc – L.Long
Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan