8:10 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 4, 2020

Hà Nội: Triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ảnh minh họa - nguồn internet.

(eFinance Online) – Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2011-2013  góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân trên địa bàn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.

Theo đó, việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sẽ được triển khai tại cơ sở chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Ba Vì và cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn 3 xã thuộc huyện Chương Mỹ. Đây là một giải pháp nhằm giúp những hộ cơ sở chăn nuôi khắc phục và bù đắp thiệt hại kinh tế do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra: Bão, lũ, lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá; Bệnh lở mồm long móng (đối với trâu, bò); bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng (đối với lợn).

Cụ thể, huyện Ba Vì sẽ triển khai công tác bảo hiểm thí điểm trên đàn bò sữa với quy mô nuôi từ 01 con trở lên, áp dụng trên phạm vi toàn huyện. Tại huyện Chương Mỹ, triển khai công tác bảo hiểm cho đàn lợn với quy mô lợn nái, lợn đực giống từ 01 con/hộ trở lên; Lợn thịt từ 02 con/hộ trở lên, áp dụng trên phạm vi 03 xã thuộc huyện.

Tỷ lệ hỗ trợ BHNN (mức hỗ trợ) trên cơ sở xác định đối tượng được cơ quan địa phương xây dựng và công nhận hàng năm theo quy định hiện hành.

(NTH)
taichinhdientu.vn

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan