6:47 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 20, 2018

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

(Dân trí) – Theo luật định của Nhà nước là thành lập Công ty sau hai tháng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên, nhưng tôi thành lập Công ty đã được 4 tháng chưa có nhân viên nên chưa mua bảo hiểm thì có được không? (Duy Tuấn, Email: nganyoga@yahoo.com.vn)
Trả lời:

Căn cứ Điều 141 Bộ luật lao động năm 1994 đã được sửa đổi bổ sung qua các năm quy định: “Bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ở những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức này, người sử dụng lao động, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 149 của Bộ luật này và người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất”.

Đồng thời điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt nam, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. (điểm a khoản 1)

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động. (khoản 2)

Theo các quy định nêu trên bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động có sử dụng lao động và ký hợp đồng lao động với người lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng không xác định thời hạn. Vì Công ty của bạn chưa có nhân viên nên công ty bạn không thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Luật sư Vũ Hải Lý

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc
báo điện tử Dân trí

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội